Inteligentné domy Loxone

Čo sú inteligentné domy ?

Inteligentné domy, majú namiesto klasickej elektroinštalácie inteligentnú, ktorá dokáže ovládať takmer všetko, čo je pripojené na elektrickú sieť. Integruje v sebe systém na ovládanie osvetlenia, žalúzií, multimédií, riadenie vykurovania, klimatizácie, závlahy a tiež ho je možné využiť aj na stráženie domu. Ďaľšou funkciou je ovládanie na diaľku cez mobilný telefón, tablet, alebo počítač. Inteligentný dom poskytuje užívateľovi pohodlie a prevádzka takéhoto domu je efektívnejšia, úspornejšia a bezpečnejšia.

Prečo inteligentný dom ?

Hlavné dôvody prečo sa rozhodnúť pre inteligentný dom sú tri a to komfort, bezpečnosť a úspora.

Funkcie inteligentného domu:

Ovládanie osvetlenia

Osvetlenie v dome dokážete ovládať viacerými spôsobmi a to klasicky tlačidlami na stene, pohybovými senzormi, ktoré sa môžu zároveň využiť aj pre zabezpečovací systém, alebo pomocou automatických režimov. Tlačidlami si dokážete prepínať jednotlivé scény osvetlenia ( hlavné svetlo, LED osvetlenie, ... ), príp. využiť centrálnu funkciu a dvojklikom vypnúť všetky svetlá v dome. Pri využití automatických režimov sa môže osvetlenie automaticky vypnúť pri odchode a zapnutí alarmu, pri západe slnka sa zapne záhradné osvetlenie a pri východe slnka sa postupne stmieva až sa nakoniec vypne, svetlá na chodbách sa budú zapínať pri pohybe, ale len pri nedostatku slnečného svetla.

Ovládanie žalúzií

Taktiež aj žalúzie v dome dokážete ovládať viacerými spôsobmi a to klasicky tlačidlami na stene, alebo pomocou automatických režimov. Pri využití automatických režimov sa môžu žalúzie automaticky zatiahnuť pri odchode a zapnutí alarmu, pri východe slnka sa žalúzie automaticky odklopia a pri zotmení sa zatiahnu. V lete sa žalúzie najprv stiahnu a ich lamely sa natočia, aby neprehrievali miestnosť a naopak v zime za slnečného dňa sa žalúzie vytiahnu, aby slnečné lúče prehriali miestnosť a tým šetrili energie na vykurovanie.

Riadenie vykurovania

Regulácia vykurovania Vám umožní nastaviť si v každej miestnosti individuálnu teplotu podľa Vašich potrieb. Taktiež môžete využiť automatický režim učenia, kedy systém vie kedy má začať vykurovať. V spolupráci s magnetickými detektormi na oknách ( dajú sa využiť aj pre zabezpečovací systém ) vie systém automaticky odstaviť kúrenie v miestnostiach s otvorenými oknami. Po zatvorení okien sa vykurovanie znovu zapne.

Riadenie klimatizácie

Rovnako ako vykurovanie tak aj regulácia chladenia Vám umožní nastaviť si v každej miestnosti individuálnu teplotu podľa Vašich potrieb. Taktiež môžete využiť automatický režim učenia, kedy systém vie kedy má začať chladiť. V spolupráci s magnetickými detektormi na oknách ( dajú sa využiť aj pre zabezpečovací systém ) vie systém automaticky odstaviť chladenie v miestnostiach s otvorenými oknami. Po zatvorení okien sa chladenie znovu zapne.

Riadenie závlahy

Môžete si nastaviť jednoduché závlahové systémy s časovačom, alebo v spolupráci s detektormi vlhkosti, teploty vzduchu a dažďa využiť inteligentné zavlažovanie.

Ovládanie garážovej, príp. vstupnej brány

Garážovú, prípadne vstupnú bránu dokážete ovládať klasicky tlačidlami, alebo pomocou automatických režimov. Napr. pri zotmení Vás systém upozorní na otvorenú garážovú bránu a prípadne ju automaticky zavrie.

Ovládanie multimédií

V každej miestnosti si môžete zvoliť inú hudbu, pomocou tlačidiel na stene si môžete prepínať skladby, meniť hlasitosť. Taktiež si k hudbe môžete navoliť aj rôzne svetelné scény. Pomocou IRTrans modulu dokážete do systému priradiť a ovládať všetky zariadenia využívajúce infračervené diaľkové ovládanie.

Ovládanie prístupového systému ( videovrátnika )

Priložením elektronického kľúča k čítačke môžete aktivovať, alebo deaktivovať alarm, otvoriť dvere, garážovú bránu, ... . Taktiež si môžete navoliť automatický režim pri ktorom sa Vám po autorizácii automaticky rozsvieti svetlo na chodbe, v obývačke začne hrať hudba, automaticky sa zvýši teplota o 2°C, ... . Navyše pomocou videovrátnika dokážete obojsmerne komunikovať s návštevou pri bráne priamo cez systém Loxone.

Stráženie domu

Pomocou existujúcich detektorov ( pohybových, magnetických ) je možné jednoducho vytvoriť zabezpečovací systém, ktorý Vás o poplachu dokáže informovať telefonicky, SMS správou, hlasovým upozornením, alebo mailom. Taktiež môže systém v prípade narušenia vyťiahnuť žalúzie, rozblikať svetlá a spustiť hudbu na maximum. V prípade Vašej neprítomnosti dokáže systém simulovať Vašu prítomnosť a podľa nastavených režimov automaticky rozsvecovať svetlá, príp. sťahovať a vyťahovať žalúzie, zapínať hudbu, ...

Loxone Apps

pomocou zdarma dostupných aplikácií, si môžete Váš systém Loxone jednoducho naprogramovať, spravovať a prispôsobovať svojim požiadavkám. Či už chcete ovládať svetlá, žalúzie alebo kúrenie s APP od Loxone nie je nič nemožné. Cez váš mobilný telefón alebo tablet môžete ovládať vaše bývanie veľmi jednoducho, či už ste doma, alebo vzdialený stovky kilometrov...
 

Cena inteligentného domu

je závislá hlavne od stupňa inteligencie domu. Pri základnom stupni inteligencie ( ovládanie osvetlenia a žalúzíí ) je navýšenie oproti klasickej elektroinštalácii cca.  1000,- €

dom 1

dom 2

dom 3

dom

Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: